Bakgrundinformation


Bakgrundmaterial, information om vattendragen och handböcker

Sötvatten:

Film om rinnande vatten i bäckar och åar och biologin:  Där vattenlandskapet börjar,  Lennart Henriksson

För en snabb introduktion i vattenekologi och vattenförvaltning: En liten bok om vatten

Broschyr om hur det fungerar med Vatten och Avlopp, Svenskt vatten

Vattensamling Vattenbibliotek finns mer info om vattenförvaltning, vattenråd och filmer om lokalt arbete för bättre vatten

 

Vattendrag:

Information och kartor om vattendragen:

Snärjebäcken och Törnebybäcken

Ljungbyån

Hagbyån-Halltorpsån

 

Östersjön:

Några vanliga växter och djur i Östersjön (skrift)

Digital fälthandbok Livet i havet (kommer hösten 2015)

Lärarhandledning Barnens Hav, SNF  Andra delen av handledningen ger bakgrundinformation om Östersjön

Save the Baltic (filmserie) Om utfiskning och miljögifter i Östersjön

 

Fälthandböcker som finns i vattenlådan: ”På jakt efter Smådjur i sjö och å”, ”Vad jag finner i sjö och å” och ”Växter o Djur i Östersjön”