Vatten i skolan


IMG_0535

Vatten som ämnesövergripande tema i lärandet – Den blåa tråden  

Vattendetektiver är ett projekt som riktat sig till elever och lärare i grundskolan i Kalmar och Nybro. Projektet är ett initiativ av tre samverkande vattenråd som arbetar med vattenfrågor i båda kommuner.

Vatten är ett utmärkt tema för att arbeta med i flera ämnen och mål i läroplanen, samt skapa kontakter med aktörer i samhället. Deltagande skolor i Vattendetektiver får stöd att komma igång med vatten som ämnesövergripande ämne i lärandet.

Läs mer hur vatten förekommer som tema i läroplanen och lärande för hållbar utveckling: Den blåa tråden

Vattendetektiver började som ett LONA projekt året 2015 och finansieras numera av SydOstLeader och Kalmar kommun.

Läs mer om LONAprojektet Vattendetektiver 2015-2016

Närmiljön

Vattendetektiver inbjuder eleverna att upptäcka vatten i sin närmiljö. Eleverna går på upptäcktsfärd i skolans närmiljö. De kommer upptäcka relationen med vattnet i vardagen: vatten i skolan, hemma, i sjöar och vattendrag och i Östersjön. På materialsidan finns arbetsmaterial som är kopplade till olika mål i läroplanen.

Stöd till lärarna

Skolor som deltar i Vattendetektiver får inspiration, material, samhällskontakter, lärarutbildning och handledning. Hur mycket, hur, och vad de vill arbeta väljer skolorna efter egna mål och förutsättningar.

Läromaterial

Vi har sammanställt material som finns att ladda ner och gjort eget material som hjälper i undervisningen om vatten.

Vattenlåda

Deltagande skolor kan låna material, som en vattenlåda med fältmaterial, vadarbyxor och ett mikroskop.

Vattenresor

För årskurs 2-4 erbjuds möjlighet åka på en vattenresa, en bussexkursion längs med ett vattendrag. Mer information om Vattenresor 2017

Water Watch

Vi utgår från vatten nära skola och tillsammans med experter kommer eleverna undersöka och kartlägga hur vattnet mår och vad man kan göra för att få renare och levande hav och vatten. Elever har möjlighet att tillämpa det som de lär i NO, samhälle, historia, mm i en riktig ”case study”

https://Waterwatch.se

Vill du veta mer om vattenrådens arbete? Besök vattenrådens gemensamma hemsida