Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, SydostLeader, Kalmar kommun och Ostkustens vattensamling är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.