Delta i Water Watch


Vi bjuder in skolklasser och ungdomsgrupper i kommunen att delta i våra vattenprojekt och tillsammans med oss skapar lösningar, idéer och visioner för framtiden.

WATER WATCH:

Sedan 2015 samverkar Kalmar kommun och tre vattenråd med skolor i ett antal vattenprojekt. Tills nyligen har vi arbetat främst med låg och mellanstadiet i projektet Vattendetektiver. Nu vill vi också bjuda in högstadiet och gymnasiet.  Vi kallar projektet Water Watch. För projektet söker vi ett antal lärare eller skolor som vill arbeta med oss under läsåret 2018-2019.

Vi kommer jobba efter en provat internationell modell. Vi utgår från vatten nära skola och tillsammans med experter kommer eleverna undersöka och kartlägga hur vattnet mår och vad man kan göra för att få renare och levande hav och vatten. Elever har möjlighet att tillämpa det som de lär i NO, samhälle, historia, mm i en riktig ”case study”.

Vi kommer bjuda på handledning, lån av ”Water Watch Monitoring” låda, arbetsblad och möte med experter. Vi kommer utveckla med er ett program som passar din skola och klass. Ni kommer också få möjlighet att koppla fler värderfulla aktiviteter till projektet: från att hjälpa till med att åtgärder för ett bättre vatten, som att lägga lekgrus i en bäck, från utbyte med skolor i Sverige eller utomlands.

Kontakta: renate.foks – a- kalmar.se 0480 450173