Fiskvandringsspelet


Lära om fiskar, fiskvandring och biotopvård på ett lekfullt sätt!

I Fiskvandringsspelet kommer ni kunna följa livscirkeln för en fisk i östra Sverige som har sitt lek- och uppväxtområde i ett vattendrag och lever en stor del av sitt vuxna liv i Östersjön. Hjälp fiskarna att komma till mål: att överleva resan från lekplatsen i vattendraget till havet och återvändatill lekplatsen som vuxen fisk.

Fiskvandringsspelet kan spelas på A3 format och på smartbordet. En stor duk med spelet ingår i Vattendetektivernas Vattenlådan.

Detta spel har utvecklats som del av projektet Vattendetektiver. Spelet kan spelas på många olika sätt och med olika målgrupper. Spelet syftar på at öka kunskap kring biologin i våra vattendrag och fiskvandring i synnerlighet.

Spelet är fritt att ladda ner och använda så länge det inte ske inom kommersiell användning.  Det är inte tillåtet att ändra spelbrädet eller tillhörande dokument.

Spelet har utvecklats med stöd av LONA (Lokala Naturvårdsaktiviteter), Kalmar kommun och tre samverkande vattenråd  (Norra Möre Vattenråd, Ljungbyåns Vattenråd och Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd) .

Text och idé: Renate Foks

Textbearbetning och Grafisk Formgivning: Karin Holmåker

Fiskvandringsspelet

Handledning och spelregler Fiskvandringsspelet