Vattenkit: vattenprov och analyser


I vattenlådan finns en Vattentest kit för att göra enklare vattenprov.  Analyser kan göras i fält eller i klassrummet.

Möjlighet att undersöka bland annat nitrat, fosfat, pH, temperatur, syrgas och siktdjupet.

Arbetsblad diskuterar resultaten och relation med vattenekologin.