Nyheter juni 2017


Exkursioner:

Nu är alla höstexkursioner inbokade, men det finns fortfarande ett par platser till vårtermin 2018. Anmäl  er klass (årskurs 2-4) till Vattendetektiver och en delta i en bussexkursion längs med Snärjebäcken, Ljungbyån eller Hagbyån. Här gäller först till kvarn.

https://www.vattendetektiver.se/vatten-i-skolan/

Utbildning Under ytan i Östersjön

En eftermiddagsutbildning där vi kommer titta på hur man kan jobba med utomhuspedagogik vid stranden och med material i vattenlådan.Utbildningen kommer anpassas efter deltagare och är nyttig för lärare från förskoleklass upp till högstadiet samt fritidspedagoger.

4 september kl 1430-17 vid Stensö i Kalmar

Anmäl: renate.foks@kalmar.se.

Gilla naturen

Gilla naturen är en nationell tävling för skolklasser och huvudpriset är en klassresa till en nationalpark i Sverige. Tävlingen handlar om att eleverna fotograferar eller filmar en plats i naturen som de gillar och motiverar varför de vill att platsen ska finnas kvar. Slutdatum är 31 oktober.

På hemsidan kan anmäla er samt hitta övningar (riktat mot årskurs 4-6) som går utmärkt att använda t.ex. vid ett besök till stranden eller vattendraget.

http://gillanaturen.se/