Välkommen på vattenseminarium!


Hur gör man för att använda vatten som ämnesövergripande tema i lärandet?

Under seminariet diskuterar vi vilka anknytningspunkter för vattentemat som finns i läroplanen och i lärande för hållbar utveckling.

Vi ger exempel på hur andra skolor jobbar med vatten i skolan och presenterar aktörer som kan hjälpa till med vattenpedagogik i klassrummet och utomhus. Dessutom diskuterar vi möjliga upplägg.

Varmt välkommen till ett seminarium med både globala och lokala perspektiv!

Inbjudan Lära om vatten 2017-03-14

Länken till anmälan