Arbetsmaterial 7-G


Sammanstälning material årskurs 7-9 och gymnasiet: 

 

titel Vad Tema /Innehåll målgrupp
Vattenlådan Water Watch Fältarbete Water watch vattenlåda har olika provtagnings- och analysmaterial. Den innehåller också luppburkar, fältguider, undervattenkikare, håvar och en USB mikroskop. 7-G
Vattenkit: vattenprov och analyser,

 Vattendetektiver

 

Fältarbete

Experiment

Vattenkit för att göra enklare vattenprov och analyser.  Analysen kan göras i fält eller i klassrummet. Kittet finns i vattenlådan.

Arbetsblad diskuterar resultaten och relation med vattenekologin.

4-G
Bestämningsduk till växter, alger och djur i Östersjön, Vattendetektiver Fältarbete Bestämningsnyckel för att snabbt kunna gruppera växter och djur som observeras eller samlas in längs med stranden. F-9
Småkryp i Vattenriket (Kristianstads naturskola) Fakta Fin faktasida om småkryp i sötvatten. Småkryp är uppdelade i djur utan ben, djur med 6 ben, med 8 ben och fler än 8 ben. Klick på varje djur för att läsa mer om djuret. Roligt inför eller efter en vattenexkursion. 3-9
Växter och Djur i Östersjön

(Havet.nu)

Guide

Fakta

Havet.nu/livet är en hemsida med mycket bra användbar material om Östersjön och livet i Östersjön. Mycket användbar är den digitala guiden till växter och djur i Östersjön. Via hemsidan kan man även beställa fälthandboken Livet i Östersjön.

 

6-G
Akvatisk korsord

(Natur i Fokus)

 

Spel Korsord med vattentema. Tre nivåer 4-9
Frågesport om vatten

(Natur i Fokus)

 

Spel Roliga frågor om vatten och dess djur och växter. 3 nivåer. 4-9
Lärarrummet om Östersjön

(WWF)

Övningar Olika övningar och övningar kring tema vatten och Östersjön. 7-9, G
Vatten på hållbar väg

(WWF)

Övningar Läromaterial om vatten: Människan i ett avrinningsområde , Människans vattenanvändning , Världens vatten, Indus, floden som försvann.  7-9, G
Uppgiftsbanken

(WWF)

Övningar Databas med flera övningar, välj målgrupp, ämne, årstid, mm F-G
Tillsammans skyddar vi Östersjön

(Kalmar Vatten)

Film Kalmar Vatten om på vilket sätt reningsverket skyddar Östersjön.  Målgruppen är barn och ungdomar. 4-9, G
Kalmars goda vatten

(Kalmar Vatten)

Film Kalmar Vatten om var kranvattnet kommer ifrån. Målgruppen är barn och ungdomar. 4-9, G
Save the Baltic Film

Fakta

Övningar

Arbetsblad och filmer om Östersjön. Kända filmer från Mattias Klum och Folke Rydén.  Filmarna kan även beställas på DVD.

Film 1: Alla torskar – vad vi bör veta om fiske (2009)

Film 2: Vårt Grisiga Hav – vad vi bör veta om övergödning (2011)

Film 3: Den Andra Vågen – vad vi bör veta om miljögifter (2013)

Film 4: Hotet på Havet – vad vi bör veta om sjöfarten (2015)

7-9, G
Spöken i Östersjön Film Joakim Odelberg är känt från Mitt i Naturen och har gjort en film om de förödande effekterna av borttappat fiskeredskap och nät i Östersjön 7-G