Arbetsmaterial F-6


Sammanställning av material om vatten som kan användas i klassrummet och utomhus,

årskurs F-6

 

titel Vad Tema /Innehåll målgrupp
Vattenlådan Vattendetektiver Fältarbete I Vattenlådan finns fälthandböcker, spel och kit för vattenprover. Men även luppburkar, undervattenkikare, håvar, mm. Kolla här för materiallistan. Känna igen de flesta småkryp i bäckar och åar. Kategorisera djur efter känslighet mot försurning och övergödning. Alla skolor som deltar i projektet kan boka och låna vattenlådan. F-6
Vattenkit: vattenprov och analyser,

 Vattendetektiver

 

Fältarbete

Experiment

I vattenlådan finns en Vattenkit för att göra enklare vattenprov och analyser.  Analysen kan göras i fält eller i klassrummet. Arbetsblad diskuterar resultaten och relation med vattenekologin. 4-G
Fiskvandringsspelet, Vattendetektiver Spel I Fiskvandringsspelet kommer ni kunna följa livscirkeln på en fisk i östra Sverige som har sitt lek- och uppväxtområde i ett vattendrag och lever en stor del av sitt vuxna liv i Östersjön. Hjälp fiskarna att komma till mål: att överleva resan från lekplatsen i vattendraget till havet och återvändatill lekplatsen som vuxen fisk. Fiskvandringsspelet finns att ladda ner. En stor duk med spelet ingår i vattenlådan. F-6
Bestämningsduk till växter, alger och djur i Östersjön, Vattendetektiver Fältarbete Bestämningsnyckel för att snabbt kunna gruppera växter och djur som observeras eller samlas in längs med stranden. F-9
Vattenmannen och speed

(UR skola)

Film 8 avsnitt om vatten och främst havet/Östersjön:        vattnets former, vem städer havet?, hajar i Sverige,  vågkraft, utfiskning, marinarkeologi, bottendöd, vattnets kretslopp

 

F-3
Från Arkimedes till Överfulla glas

(Kristianstads naturskola)

Experiment Vattnets egenskaper, 18 experiment kring densitet, frysning, Arkimedes, ytspänning, kapillär kraft, blandning och lösning

 

F-6
Vattenpaket

(Världsvattendagen)

Experiment, Övningar Vattenexperiment, föreläsningsmaterial, aktiviteter och hemövningar F-6
Småkryp i Vattenriket (Kristianstads naturskola) Fakta Fin faktasida om småkryp i sötvatten. Småkryp är uppdelade i djur utan ben, djur med 6 ben, med 8 ben och fler än 8 ben. Klick på varje djur för att läsa mer om djuret. Roligt inför eller efter en vattenexkursion. 3-9
Vattenkort, småkryp i vattnet

(Naturskolan Asköviken)

Fakta Som ovan, med kortare texter om de olika vattendjur. Mer lämplig för yngre barn 2-4
Småkryp memory

(Natur i fokus)

 

Spel Memory med fina bilder som kan spelas på olika nivåer. F-6
Ekologiska utelekar

(Nynäshamn naturskola)

Uteleker Tiotals roliga och testade utelekar om djur och växter, sinnen och ekologin. Många av dem går att använda kring tema vatten.

 

F-6
Barnens Hav,  handledning

(Naturskyddsföreningen)

 

Fältarbete

Övningar

Fakta

Handledning med idéer inför och under besök till havet. Första delen av handledningen innehåller praktiska aktiviteter vid vattnet. Till exempel:

–        Bygga vattenkikare och fiskfälla

–        Observationser och aktiviteter vid stranden

–        Fältexperiment kring blåstång

–        Håva efter småkryp

–        Gör en algtavla

–        Experiment med blåmusslor

Andra delen innehåller bakgrundinformation och förslag om aktiviteter kring frågorna: diskussion, utställningar, mm

 

F-6
Under ytan i Östersjön, elevboken

(Naturskyddsföreningen)

 

Guide Liten guidebok till djur och växter i Östersjön. Böckerna finns i Vattendetektivernas Vattenlådan och kan beställas via vattendetektiver.se

 

F-6
Vattenskolan

(Svenskt vatten)

Övningar, Experiment Följ med grodan Kai på en resa längs vattnets väg och lär dig om vattnets kretslopp. Lärarhandledning med övningar och experiment. Quiz för eleverna. 4-6
Filmer om vattenkretslopp och reningsverk

(Svensk vatten)

Film Vattenskolan har lagt ut ett antal pedagogiska filmer om vatten, samt prisvinnande filmer från gymnasiestudenter.

 

4-6
Spoleborg, en sida om vatten i hemmet

(Gryaab, Göreborg)

Spel Online-spelet där man upptäcker vad man kan göra för miljön hemma. 4-6
Akvatisk korsord

(Natur i Fokus)

 

Spel Korsord med vattentema. Tre nivåer 4-9
Frågesport om vatten

(Natur i Fokus)

 

Spel Roliga frågor om vatten och dess djur och växter. 3 nivåer. 4-9
Uppgiftsbanken

(WWF)

Övningar Databas med flera övningar, välj målgrupp, ämne, årstid, mm F-G
Tillsammans skyddar vi Östersjön

(Kalmar Vatten)

Film Kalmar Vatten om på vilket sätt reningsverket skyddar Östersjön.  Målgruppen är barn och ungdomar. 4-9, G
Kalmars goda vatten

(Kalmar Vatten)

Film Kalmar Vatten om var kranvattnet kommer ifrån. Målgruppen är barn och ungdomar. 4-9, G