Exkursioner våren 2016


Glada rop och lärorika moment.  Att lära in ute är inne!

brobarke

 

I en gemensamt satsning så kör Kalmar kommun och vattenråden ett projekt med grundskolor, där lärare och eleverna lär sig mer om vatten och betydelsen av vatten förr och nu.

Lärare för grundskolan år 1-4 har haft utbildning och handledning för att jobba med vatten under läsåret. I maj månad är det äntligen dags för heldagsutflykter där ett 14-tal skolklasser kommer följa ett vattendrag från källa till mynningen. Under dagen kommer de undersöka vattnet,  titta på vattendjur, och besöka gårdar och kvarnar.

Projektet finansieras av Kalmar kommun, vattenråden och får statligt bidrag för naturvårdsinsatser (LONA).

Exkursioner pågår!

–          10, 11, ,3 maj. Rocknebyskolan: besöker Snärjebäckens källa vid Stensjön/Smedjeviken och sedan till Rugstorp lantgård

–          12 och 19 maj: Ljungbyholmsskolan som besöker Ljungbyån i Barkeström och Svartbäcksmåla i Nybro

–          18 maj, Madesjöskolan: Följer Ljungbyån: Barkeström, Krankelösa holm (Ljungbyholm) och Hossmo

–          20, 23 ,24 maj, Vasaskolan: Följer Snärjebäcken: från Rugstorp lantgård till Snärjebäckens mynning (utanför Rockneby)

–          1 juni: Montessoriskolan Regnbågen: Följer Hagbyån vid Trottorp och Mortorp samt avslutar vid musselodlingen i Kalmarsund vid Norra Hagby fiskeläge

 

håva sbm

 

pyramiden